Vårt område

Byanätet täcker in ett område från Stora Rom i norr till Yttre Park i söder och från havet i väster till Möckleryd, delar av Korpakärr och ner till Gisslevik i öster.


Klicka på kartan för att få upp den i större skala.

Lantmäteriets karta till höger, vilken legat till grund för ledningsrättsförrättning,visar i detalj var det befintliga fibernätet återfinns.


Kartan kan med markörerna förstoras och flyttas i sid- och höjdled, eller öppnas i nytt fönster.


Copyright © All Rights Reserved